پرسش و پاسخ در مورد بیمه هاي آتش سوزی
             

گواهي بيمه آتش سوزي منازل مسكوني و واحدهاي تجاري 

         بمنظور ارائه خدمات وتوسعه پوشش هاي بيمه اي، طرحهاي جديد بيمه آتش سوزي منازل مسكوني و واحدهاي تجاري ارائه مي گردد. جهت سهولت صدور و فروش اين گونه بيمه نامه ها دفترچه هايي تحت عنوان "گواهي بيمه آتش سوزي منازل مسكوني" و "گواهي بيمه آتش سوزي واحدهاي تجاري"  تهيه شده است، كه صدور آن با مراجعه فروشندگان دفترچه ها به منازل ويا واحدهاي تجاري ويا مراجعه بيمه گذاران به واحدهاي صدور و يا شعب بصورت دستي امكان پذير است. 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ساعت 12:17  توسط اداره صدور بيمه آتش سوزي  |